• Šunka v ovitku: Narejena je iz najbolj kvalitetnega očiščenega svinjskega stegna.
  • Šunkarica: Narejena je iz kvalitetnega očiščenega svinjskega stegna in slanine.
  • Tirolska salama: Izdelek sestavljata najboljše svinjsko pleče in slanina.
  • Vikend salama, katera spominja na Ljubljansko salamo, je narejena iz svinjskega plečeta in slanine.

Vse naše kuhane salame so narejene iz izbranih kosov mesa, brez dodane vode, polnjene v namenske ovitke in pasterizirane.